Žiadosť o prijatie do MŠ

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujem, že termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ
stiahnuť tu na šk. rok 2020/2021 bude prebiehať v období od 30. apríla do 31. mája 2020. Pri podávaní žiadosti sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

Riaditeľka MŠ