Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ oznamuje, že zápis detí do MŠ Marcheggská na školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 23. apríla (štvrtok) od 13:00 – 16:30 hod. Na zápis je potrebné priniesť riadne vyplnenú Žiadosť stiahnuť tu potvrdenú pediatrom. Podmienky prijímania detí budú neskôr zverejnené na webovej stránke MŠ.