Vážení rodičia,

oznamujem Vám stanovisko RÚVZ v Bratislave k aktuálnej situácii v materskej škole:

Deti sa považujú za prvý kontakt a preto idú do karantény na 10 dní. Rodičia sa nepovažujú za prvý kontakt a nemusia byť v karanténe. Ak potrebujú byť s deťmi, majú nárok na pandemickú OČR.

Rodičia sledujú zdravotný stav detí a pri zdravotných príznakoch je potrebné v spolupráci s pediatrom dieťa otestovať.

Všetky ďalšie informácie, ktoré získame Vám hneď oznámime. Ďakujeme za trpezlivosť a Vašu podporu.

Písomné rozhodnutie RÚVZ o prerušení prevádzky MŠ bude po doručení zverejnené.

Mgr. Lucia Strakušová

riaditeľka MŠ