Vážení rodičia !

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bude prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole do 13.11.2020 (vrátane). Počas prerušenia prevádzky dôjde v materskej škole ku dôkladnej dezinfekcii priestorov.

file:///C:/Users/NTB/Desktop/Z%C3%A1pisnica%20M%C5%A0%20Marcheggsk%C3%A1.pdf

file:///C:/Users/NTB/Desktop/Z%C3%A1pisnica%20M%C5%A0%20Marcheggsk%C3%A1.pdf