Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2021

Prevádzka materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava je počas letných prázdnin realizovaná v súlade s § 2 ods. 6 Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole. Prevádzka MŠ bude so súhlasom zriaďovateľa prerušená:

od 01.08.2021 do 31.08.2021

Vzhľadom k pandemickej situácii nebude v tomto mesiaci k dispozícii náhradná MŠ.

Prevádzka materskej školy bude obnovená od 02.09.2021 (štvrtok). Prosíme záväzne nahlásiť záujem o MŠ v mesiaci JÚL 2021 triednym pani učiteľkám, p. učiteľovi do 31.05.2021.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.