Prerušená prevádzka MŠ do 24.01.2021

Vážení rodičia,

na základe zápisnice RÚVZ o epidemiologickom vyšetrovaní zo dňa 18.1.2021 je prerušený výchovno-vzdelávací proces v materskej škole do 24.1.2021.Deťom a zamestnancom MŠ je nariadené plniť nasledovné karanténne opatrenia:

a) aktívne monitorovať svoj zdravotný stav a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dychavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára alebo zdrav. záchrannú službu,

b) zostať v domácej izolácii po dobu najmenej do 24.1.2021 vrátane,

c) v prípade objavenia sa príznakov (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dychavičnosť) podrobiť sa odberu biologického materiálu z nosohltanu na prítomnosť RNA koronavírusu COVID- 19, objednať sa na odber na www.korona.gov.sk ,

d) zdržať sa sociálnych kontaktov,

e) zdržať sa cestovania,

f) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.