Pokračovanie v obmedzenej prevádzke MŠ

Vážení rodičia,

na základe RÚVZ BA a dnešného rokovania krízového štábu mesta Stupava Vám oznamujeme, že od 8.2.2021 bude naďalej prevádzka materskej školy obmedzená- pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (tzv. home-office).

Zákonný zástupca dieťaťa musí pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplniť a podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (bude k dispozícii v MŠ), ktorého súčasťou je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu popr. výnimka z testovania.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať.