Podmienky nástupu od 22.02.2021

Vážení rodičia,

od pondelka 22.02.2021 bude naďalej pokračovať výchovno-vzdelávací proces v troch triedach – VČIELKY, LIENKY, MOTÝLIKY. Deti z triedy SOVIČKY budú v triede MOTÝLIKY (na poschodí).

Podmienky nástupu od 22.02.2021:

Výchovno-vzdelávacieho procesu sa od pondelka môžu zúčastniť len tie deti, ktorých aspoň jeden zákonný zástupca ku dňu nástupu dieťaťa disponuje negatívnym výsledkom testu na COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVD-19 nie starším ako 3 mesiace. Test(y) musí byť platný počas celého týždňa, čo dieťa navštevuje materskú školu.

Pred nástupom dieťaťa do materskej školy Vás žiadame odoslať fotokópiu negatívneho výsledku testu na COVID 19, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia na e-mailovú adresu testy.ms58@gmail.com do predmetu správy treba uviesť priezvisko, meno dieťaťa a triedu, kt. navštevuje. Fotokópiu treba odoslať do nedele 21.2.2021 do 00:00 hod. Aktuálne potvrdenie bude vždy súčasťou tlačiva čestného vyhlásenia.

V pondelok 22.02.2021 Vás žiadame vyplniť, podpísať a odovzdať pri vstupe dieťaťa do triedy tlačivo Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov (tlačivo nájdete v každej šatni pri triede). Pre osoby, ktoré nedisponujú platným testom s negatívnym výsledkom na COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace, platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu materskej školy.

Žiadame Vás o dodržanie nasledovných opatrení:

 • Obmedzený vstup sprevádzajúcich osôb do priestorov MŠ na
  nevyhnutný čas – max. 10 min.
 • Povinná dezinfekcia pri vstupe
 • Používať návleky na topánky
 • Minimalizovať zhromažďovanie osôb pred materskou školou
 • Osoba sprevádzajúca dieťa prichádza v rúšku
 • Dieťa odovzdať pedag. zamestnancovi pri vstupe do triedy
 • V prípade, že dieťa neprejde ranným filtrom nebude prijaté do
  MŠ. Dôrazne žiadame rodičov, aby pristupovali k tejto situácii mimoriadne zodpovedne. Záleží nám na bezpečnosti a zdraví Vašich detí, Vás, ako aj personálu materskej školy, bez ktorého nie je možná prevádzka MŠ. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.