Oznamy

Vážení rodičia,
aktuálne zoznamy jednotlivých tried sú zverejnené na informačnej tabuli pri riaditeľni.
Od 2.9.2019 sa tešíme na všetky detičky.❤😘