Oznam- pokračovanie v obmedzenej prevádzke MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že v týždni od 01.02.2021 do 05.02.2021 na základe rozhodnutia ministra školstva ostáva naďalej prevádzka MŠ len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu formou home office.

Ďakujeme za pochopenie.