Oznam o obnovení prevádzky MŠ

Vážení rodičia !

Od 16.11.2020 bude materská škola opäť v prevádzke. Priestory materskej školy sú dôkladne vydenzifikované.

Pri vstupe do triedy dostane zákonný zástupca dieťaťa aktuálne tlačivo- Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a podpíše ho. Každé dieťa prejde ranným zdravotným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Sledovanie zdravotného stavu dieťaťa bude prebiehať aj počas celého pobytu v materskej škole. Ako je uvedené v platnom školskom poriadku pre šk. rok 2020/2021 v prípade zmeny aktuálneho zdravotného stavu dieťaťa zákonný zástupca je povinný po kontaktovaní pedagogického zamestnanca dieťa odviesť z MŠ v čo najkratšom čase.

Dôrazne žiadame rodičov, aby k celej veci pristupovali mimoriadne zodpovedne. Ak sa v rodine vyskytne niekto pozitívny na COVID-19 a budete musieť byť v domácej karanténe, berte ohľad na ostatných a nahláste túto skutočnosť čo najskôr na msmarcheggska58@gmail.com.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!