Oznam

Riaditeľka MŠ oznamuje, že so súhlasom zriaďovateľa Mesta Stupava bude prevádzka MŠ prerušená v termíne od 23.12.2019 – 6.1.2020. Prevádzka MŠ bude obnovená od 7.1.2020 (utorok).