Obnovená prevádzka MŠ

Od 11.01.2021 bude prevádzka materskej školy obnovená pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (home office).Zákonní zástupcovia sú povinní dodržiavať všetky opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID 19:

  • dezinfekcia rúk, nosenie rúška
  • dodržiavanie odstupov a času (10 min.) vo vnútorných priestoroch MŠ.

Prosíme rodičov, aby deťom priniesli pyžamko, podpísanú fľašu s vodou, náhradné veci. Prezúvky budú mať deti v šatni pri druhej triede.

Zamestnanci MŠ, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 znovu absolvovali testovanie.

Vzhľadom k epidemiologickej situácii žiadame rodičov, aby pristupovali k celej veci mimoriadne zodpovedne!

Ďakujeme.