Obnovená prevádzka MŠ

Od 25.01.2021 je prevádzka materskej školy opäť obnovená pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (home office). Zákonní zástupcovia sú povinní dodržiavať všetky opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID 19:

  • dezinfekcia rúk, nosenie rúška
  • dodržiavanie odstupov a času (10 min.) vo vnútorných priestoroch MŠ.

Zamestnanci MŠ, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19 (alebo prekonali a už im neplatí výnimka z testovania) sa pravidelne zúčastňujú testovania.

Vzhľadom k epidemiologickej situácii žiadame rodičov, aby pristupovali k celej veci mimoriadne zodpovedne!

Ďakujeme.