Milí rodičia predškolákov !

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Malackách ponúka možnosť zúčastniť sa online prednášky, nakoľko je vzhľadom na aktuálnu situáciu nemožné realizovať ju osobne v priestoroch MŠ. Online prednášku “Ako pripraviť dieťa na vstup do školy” budú viesť psychologičky Mgr. Drahošová a Mgr. Ernstová cez Teams:

  • v pondelok 01.02.2021 o 17:00h
  • v stredu 03.02.2021 o 17:00h
  • v piatok 05.02.2021 o 17:00h
  • v pondelok 08.02.2021 o 17:00h
  • v stredu 10.02.2021 o 17:00h
  • v piatok 12.02.2021 o 17:00h

Porozprávate sa o školskej pripravenosti, o priebehu vyšetrenia predškolských detí, o tom, ako postupovať, ak si nie ste istí, či je dieťa pripravené na vstup do školy. Svoj záujem o účasť na stretnutí nahláste na mailovú adresu: pppmalacky@gmail.com