Oznam ŠJ pri MŠ

Milí rodičia, oznamujem Vám, že stravné sa aj v tomto školskom roku bude platiť za dva mesiace spolu. V prípade, že máte dôvod nezaplatiť požadovanú sumu naraz, samozrejme si požadovanú sumu môžete rozdeliť na dve časti. Výška stravnej jednotky je 1,54 eura na deň, pričom výška stravného sa počíta nasledovne: Počet stravných dní v príslušných dvoch mesiacoch krát stravná jednotka na deň. Prípadný preplatok sa odpočíta v nasledujúcich mesiacoch, prípadný nedoplatok sa pripočíta nasledujúcich mesiacoch. Zároveň Vás žiadam, aby ste stravné zaplatili do 15. dňa v mesiaci. Stravné je treba uhradiť bankovým prevodom, nie vkladom na účet. Ďakujem