KARNEVAL

Všetkým deťom- veľkým, malým,
na známosť sa dáva,
že sa v našej materskej škole dňa 12.02.2020
v dopoludňajších hodinách chystá nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu- krásavci aj krásky,
prichystajú dopredu na karneval masky.