Deň materských škôl

Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. Ten bol určený na 4. november, pretože tento deň je významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku.

4. novembra 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Ona vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch:

„Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

My zajtra t.j. 4.11.2021 tento sviatok oslávime spolu s deťmi v našich triedach. Deťom priblížime hodnoty, víziu, poslanie a logo našej materskej školy. Deti budú tiež vytvárať rôzne výtvarné práce k príležitosti tohto sviatku.