Riaditeľka MŠ

Mgr.Lucia Strakušová

Zástupkyňa riad.

Anna Gorbárová

Druh školy

Štátna

Stupeň vzdelania

ISCED O

Vzdelávací program

Doprava hrou

Adresa

Marcheggská 58, 900 31 STUPAVA

IČO

31813046

Kontakt

02/65934058, 0903/424040, msmarcheggska58@gmail.com