Oznam

Vážení rodičia, dávam na vedomie VZN č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava, ktoré

Oznam

Vážení rodičia,aktuálne zoznamy jednotlivých tried sú zverejnené na informačnej tabuli pri riaditeľni.Od 2.9.2019 sa tešíme na všetky detičky.❤😘

Oznam ŠJ pri MŠ

Milí rodičia, oznamujem Vám, že stravné sa aj v tomto školskom roku bude platiť za dva mesiace spolu. V prípade, že máte dôvod nezaplatiť požadovanú sumu naraz, samozrejme si požadovanú sumu

Oznamy

Vážení rodičia,aktuálne zoznamy jednotlivých tried sú zverejnené na informačnej tabuli pri riaditeľni.Od 2.9.2019 sa tešíme na všetky detičky.❤😘

Oznam

Vážení rodičia, zasielam Vám na vedomie VZN č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava,