UPOZORNENIE – KARANTÉNA 2.trieda

V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 247 a Školského semaforu prerušujem prevádzku 2. triedy LIENKY od 26.11.2021 do 05.12.2021 vrátane, z dôvodu pozitívneho dieťaťa v danej triede. Deti tejto triedy – úzky kontakt sú povinní dodržiavať karanténu v domácom prostredí.