Naše triedy

1. trieda

1. trieda

Včielky

2. trieda

2. trieda

Lienky

3. trieda

3. trieda

Motýliky

4. trieda

4. trieda

Sovičky

Nepedagogická zamestnanci

Ekonomické oddelenie

Viera Greliková

Mgr. Jana Šmahlíková

Personálne oddelenie

Tatiana Bernáthová

Vedúca školskej jedálne

Alena Kubinová

Kuchárky

Dagmar Mikulášková

Magdaléna Sajanová

Zdenka Jadrníčková (Hlavná kuchárka)

Upratovačky

Alexandra Vaseková

Zuzana Hricová