Naše triedy

1. trieda

1. trieda

Včielky

2. trieda

2. trieda

Lienky

3. trieda

3. trieda

Motýliky

4. trieda

4. trieda

Sovičky

Nepedagogická zamestnanci

Ekonomické oddelenie

Viera Greliková

Mgr. Jana Šmahlíková

Personálne oddelenie

Tatiana Bernáthová

Vedúca školskej jedálne

Alena Kubinová

Kuchárky

Magdaléna Zúborová (Hlavná kuchárka)

Magdaléna Sajanová

Zdenka Jadrníčková

Upratovačky

Alexandra Vaseková

Zuzana Hricová