Postup pre odhlasovanie dieťaťa zo stravy.

Telefónne číslo:

  • 02/65934 058
  • 0903/424 040

SMS v tvare:

  • Priezvisko, meno dieťaťa, trieda dieťaťa, dátum neprítomnosti, počet dní neprítomnosti.

MŠ neodpisuje na SMS.
SMS odhlasovanie do 7:30h.