Rozvojový projekt “Múdre hranie”

Milí rodičia a deti !

Naša materská škola sa v mesiaci február 2021 zapojila do rozvojového projektu Múdre hranie, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Teší nás, že sme boli v druhom kole úspešnými žiadateľmi spomedzi celkovo 2221 žiadateľov. 

Pre našu materskú školu sme získali 998 €, ktoré použijeme v súlade s pravidlami projektu na nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek.

Mgr. Lucia Strakušová

riaditeľka MŠ