Prevádzka MŠ od 8.3.2021

Vážení rodičia,

na základe výsledkov realizovaného prieskumu prejavenia záujmu o umiestnenie detí do MŠ bude od pondelka 08.03.2021 výchovno-vzdelávací proces prebiehať v troch triedach – VČIELKY, LIENKY, MOTÝLIKY. Deti z triedy SOVIČKY budú v triede MOTÝLIKY (na poschodí).

Podmienky nástupu od 08.03.2021:

Výchovno-vzdelávacieho procesu sa od pondelka môžu zúčastniť len tie deti, ktorých aspoň jeden zákonný zástupca ku dňu nástupu dieťaťa sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (test musí byť platný počas celého týždňa, čo dieťa navštevuje materskú školu), alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVD-19 nie starším ako 3 mesiace alebo potvrdením o výnimke z testovania.

V pondelok 08.03.2021 Vás žiadame vyplniť, podpísať a odovzdať pri vstupe dieťaťa do triedy tlačivo Čestné vyhlásenie a Súhlas so spracovaním údajov (tlačivo nájdete v každej šatni pri triede). Pre osoby, ktoré nedisponujú platným testom s negatívnym výsledkom na COVID-19, alebo potvrdením o výnimke z testovania, platí s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do areálu materskej školy.

Žiadame Vás o dodržanie nasledovných opatrení:

  • Obmedzený vstup sprevádzajúcich osôb do priestorov MŠ na nevyhnutný čas – max. 10 min.
  • Povinná dezinfekcia pri vstupe
  • Používať návleky na topánky
  • Minimalizovať zhromažďovanie osôb pred materskou školou
  • Osoba sprevádzajúca dieťa prichádza v rúšku
  • Dieťa odovzdať pedag. zamestnancovi pri vstupe do triedy
  • V prípade, že dieťa neprejde ranným filtrom nebude prijaté do MŠ.

Dôrazne žiadame rodičov, aby pristupovali k tejto situácii mimoriadne zodpovedne. Záleží nám na bezpečnosti a zdraví Vašich detí, Vás, ako aj personálu materskej školy, bez ktorého nie je možná prevádzka MŠ.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.