Oznam- aktualizované tlačivo

Vážení rodičia,

z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva bol dňa 11.10.2021 Ministerstvom školstva SR aktualizovaný dokument: “Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti”ktorý predkladá rodič v prípade 3 dní neprítomnosti dieťaťa v MŠ.

Dokument je dostupný v jednotlivých triedach MŠ.

Mgr. Lucia Strakušová

riaditeľka MŠ