OZ pri MŠ Marcheggská bolo založené v roku 2011 s  primárnym cieľom pomoci materskej škole pri výchovno vzdelávacom procese a pri mimoškolských aktivitách prostredníctvom finančných príspevkov z 2% dane a pomocou dobrovoľníckych darov a aktivít.

Získané finančné prostriedky sú použité pre potreby detí a zabezpečenie ich zdravého, pokojného a plnohodnotného pobytu v materskej škole i mimo nej.

Občianske združenie získava finančné prostriedky primárne z 2% dane a z dobrovoľníckych darov. Zapája sa aj do grantových výziev.

Vedeniu Občianskeho združenia pri MŠ Marcheggská sa venujú rodičia detí z materskej školy, ktorí túto činnosť realizujú nezištne a bezodplatne. Vítané sú všetky ochotné ruky, ktoré chcú napomôcť chodu OZ.

Kontakt:

predseda OZ pri MŠ Marcheggská- Peter Strakuš, strakus.peter@gmail.com

Adresa:
            OZ pri MŠ Marcheggská
             Marcheggská 58
             900 31 Stupava
IČO/SID: 42264839
Právna forma: Občianske združenie
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK87 0200 0000 0030 6538 0159
Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Robíme to pre deti.