Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ oznamuje, že zápis detí do MŠ Marcheggská na školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 23. apríla (štvrtok) od 13:00 – 16:30 hod. Na zápis je potrebné priniesť riadne vyplnenú

OZNAM!

Materská škola hľadá učiteľku/učiteľa pre predprimárne vzdelávanie. Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom študijnom odbore v súlade s vyhláškou č.437/2009 Z. z.,

Oznam!

MŠ Marcheggská v spolupráci s OZ pri MŠ si Vás dovoľujeme pozvať na stretnutie: s Mikulášom a jeho pomocníkmi 5.12.2019 od 15:30 do 17:00 hod. na terase pri IV. triede. K dispozícii bude

Milí rodičia!

Dňa 21.11.2019 (štvrtok) budeme mať v našej MŠ (v popolud. hodinách) „ Svetielkovú slávnosť plnú farieb “. Deti si môžu priniesť v uvedený deň rôzne svetielkujúce predmety (napr. náramky,

Oznam

Riaditeľka MŠ oznamuje, že so súhlasom zriaďovateľa Mesta Stupava bude prevádzka MŠ prerušená v termíne od 23.12.2019 – 6.1.2020. Prevádzka MŠ bude obnovená od 7.1.2020 (utorok).