Oznam

Vážení rodičia, zasielam Vám na vedomie VZN č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava,
  • 1
  • 2