KARNEVAL

Všetkým deťom- veľkým, malým, na známosť sa dáva, že sa v našej materskej škole dňa 12.02.2020 v dopoludňajších hodinách chystá nevídaná sláva. Nech si na tú oslavu- krásavci aj krásky,

Oznam

Vážení rodičia, pozývam vás dňa 18.09.2019 (streda) o 17.00 h. do 4. triedy (Sovičky) na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE. Po ukončení spoločného stretnutia budú v každej triede prebiehať triedne

Oznam

Vážení rodičia, dávam na vedomie VZN č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava, ktoré

Oznam

Vážení rodičia,aktuálne zoznamy jednotlivých tried sú zverejnené na informačnej tabuli pri riaditeľni.Od 2.9.2019 sa tešíme na všetky detičky.❤😘

Oznam ŠJ pri MŠ

Milí rodičia, oznamujem Vám, že stravné sa aj v tomto školskom roku bude platiť za dva mesiace spolu. V prípade, že máte dôvod nezaplatiť požadovanú sumu naraz, samozrejme si požadovanú sumu

Oznamy

Vážení rodičia,aktuálne zoznamy jednotlivých tried sú zverejnené na informačnej tabuli pri riaditeľni.Od 2.9.2019 sa tešíme na všetky detičky.❤😘

Oznam

Vážení rodičia, zasielam Vám na vedomie VZN č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava,
  • 1
  • 2