Nástup od 03.05.2021

Vážení rodičia, na základe usmernenia ministerstva školstva SR Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 3. mája 2021 je zákonný zástupca povinný odovzdať pri preberaní dieťaťa pedagogickému

2% z dane

Vážení rodičia, priatelia našej materskej školy. Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí každoročne poukazujú 2 % z daní nášmu Občianskemu združeniu pri MŠ Marcheggská v prospech detí. Aj