KARNEVAL

Všetkým deťom- veľkým, malým, na známosť sa dáva, že sa v našej materskej škole dňa 12.02.2020 v dopoludňajších hodinách chystá nevídaná sláva. Nech si na tú oslavu- krásavci aj krásky,

OZNAM!

Materská škola hľadá učiteľku/učiteľa pre predprimárne vzdelávanie. Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom študijnom odbore v súlade s vyhláškou č.437/2009 Z. z.,

Oznam!

MŠ Marcheggská v spolupráci s OZ pri MŠ si Vás dovoľujeme pozvať na stretnutie: s Mikulášom a jeho pomocníkmi 5.12.2019 od 15:30 do 17:00 hod. na terase pri IV. triede. K dispozícii bude

Milí rodičia!

Dňa 21.11.2019 (štvrtok) budeme mať v našej MŠ (v popolud. hodinách) „ Svetielkovú slávnosť plnú farieb “. Deti si môžu priniesť v uvedený deň rôzne svetielkujúce predmety (napr. náramky,

Oznam

Riaditeľka MŠ oznamuje, že so súhlasom zriaďovateľa Mesta Stupava bude prevádzka MŠ prerušená v termíne od 23.12.2019 – 6.1.2020. Prevádzka MŠ bude obnovená od 7.1.2020 (utorok).

Oznam

Vážení rodičia, pozývam vás dňa 18.09.2019 (streda) o 17.00 h. do 4. triedy (Sovičky) na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE. Po ukončení spoločného stretnutia budú v každej triede prebiehať triedne

Oznam

Vážení rodičia, dávam na vedomie VZN č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava, ktoré

Oznam

Vážení rodičia,aktuálne zoznamy jednotlivých tried sú zverejnené na informačnej tabuli pri riaditeľni.Od 2.9.2019 sa tešíme na všetky detičky.❤😘

Oznamy

Vážení rodičia,aktuálne zoznamy jednotlivých tried sú zverejnené na informačnej tabuli pri riaditeľni.Od 2.9.2019 sa tešíme na všetky detičky.❤😘

Oznam

Vážení rodičia, zasielam Vám na vedomie VZN č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava,