Deň materských škôl

Aj materské školy na Slovensku oslavujú svoj deň. Ten bol určený na 4. november, pretože tento deň je významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku. 4. novembra 1829 bola

Nástup od 03.05.2021

Vážení rodičia, na základe usmernenia ministerstva školstva SR Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 3. mája 2021 je zákonný zástupca povinný odovzdať pri preberaní dieťaťa pedagogickému