Oznam ŠJ pri MŠ

Milí rodičia, oznamujem Vám, že stravné sa aj v tomto školskom roku bude platiť za dva mesiace spolu. V prípade, že máte dôvod nezaplatiť požadovanú sumu naraz, samozrejme si požadovanú sumu