Ako poukázať 2% s daní

Ako poukázať 2% z daní

Pre OZ pri MŠ Marcheggská

Popis krokov na poukázanie 2%, ktoré budú použité na nákup preliezok pre deti na školskom dvore v  MŠ.

  • do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  • potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní dane, ako prijímateľa uveďte:

/v tlačivách prevzatých v MŠ už je prijímateľ vyplnený/

  • obchodný názov: Občianske združenie pri MŠ Marcheggská
  • právna forma: Občianske združenie
  • IČO/SID: 42264839
  • sídlo: 90031 Stupava, Marcheggská 58

 

Obidve tlačivá, potom doručte do 30.4.2019 na Daňový úrad v MA, alebo do poštovej schránky pred MŠ najneskôr do 25.04.2019.

Adresu nájdete na www.financnasprava.sk – zistenie miestnej príslušnosti.

 

Osoby s trvalým pobytom v Stupave posielajú na DÚ v Malackách.

Daňový úrad Bratislava. Pobočka Malacky. Záhorácka 5249/17. 901 01 Malacky.