Nástup od 03.05.2021

Vážení rodičia, na základe usmernenia ministerstva školstva SR Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 3. mája 2021 je zákonný zástupca povinný odovzdať pri preberaní dieťaťa pedagogickému