2% z dane

Vážení rodičia, priatelia našej materskej školy. Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí každoročne poukazujú 2 % z daní nášmu Občianskemu združeniu pri MŠ Marcheggská v prospech detí. Aj