Obnovenie prevádzky MŠ

Vážení rodičia, každého zákonného zástupcu, ktorý prejavil predbežný záujem o dochádzku dieťaťa do MŠ bude kontaktovať pani učiteľka a pán učiteľ.Posielam organizačné podmienky MŠ po obnovení