OZNAM!

Materská škola hľadá učiteľku/učiteľa pre predprimárne vzdelávanie. Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom študijnom odbore v súlade s vyhláškou č.437/2009 Z. z.,