OZ Pajštunáčik

Milí priatelia, oslovilo ma OZ Pajštuňáčik s ponukou pohybovej prípravy pre deti predškolského veku. V prípade Vášho záujmu prihlásiť dieťa na krúžok je potrebné podpísať informovaný súhlas

Oznam pre rodičov.

Vážení rodičia, podľa súčasnej platnej školskej legislatívy riaditeľstvo MŠ vydá dieťaťu osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania len na základe žiadosti zákonného zástupcu. Všetkým