Výherná listina

Milí rodičia, do MŠ bola doručená výherná listina z výtvarnej súťaže s názvom: “Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“. Malacky 27. 11. 2017. Prosím rodičov

Adventné dni :)

Milí priatelia, nasledujúci týždeň sme pre deti pripravili: 13.12.2017 (streda) o 15,30 h budú mať deti 2. triedy “Lienky” otvorenú hodinu krúžku AJ pre rodičov v 2. triede.